Multemp SRL Grease

  • Chất làm đặc: Xà phòng Lithium
  • Dầu gốc: Polyolester, dầu diester
  • Nhiệt độ làm việc: -50°C ∼ 150°C
  • Xuất xứ: Kyodo Yushi / Japan
  • Đóng gói: 18Kg/pail
  • Giấy tờ: CO, CQ, COA
Nhận báo giá
0912604386